Ledenvergadering SKF - 2022

Beste kennis/vriend/familie,

Namens de Surinaamse Korfbal Federatie nodigt het bestuur je graag uit voor de tweede ledenvergadering sinds het ontstaan van de Surinaamse Korfbal Federatie (2017). De ledenvergadering vindt plaats op zondag 26 juni ’22 in Sportcampus Zuiderpark, Den Haag, met het tijdstip 14:00 tot 15:00.

Na uitbraak van Covid heeft de Surinaamse Korfbal Federatie als organisatie een transformatie ingezet. Zo is de federatie een vereniging geworden, waardoor er jaarlijks een ledenvergadering georganiseerd zal worden. De Surinaamse Korfbal Federatie heeft ervoor gekozen zondag 26 juni ’22, de dag waarop Suriname een oefenwedstrijd in het Zuiderpark (Den Haag) speelt tegen Jong Oranje te combineren met de ledenvergadering.

De ledenvergadering dient om ons te verenigen, je te informeren over de verschillende wijzigingen binnen de organisatie en daarbij de lopende- en toekomstige projecten.

Wij hopen jullie allen te zien bij de ledenvergadering. Aanmelden hoeft niet, maar wordt wel gewaardeerd en kan gedaan worden via onderstaand formulier.

 

Hoogachtend,

Het bestuur

Datum:                                      26 juni ‘22
Start ledenvergadering:          14:00 – 15:00
Locatie:                                     Sportcampus Zuiderpark
Adres:                                        mr. P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR Den Haag